Organizacja i budowa systemu bezpieczeństwa instytucji

część 1

Budując system bezpieczeństwa każdej instytucji należy zwrócić uwagę na trzy obszary:

  • zasób ludzki – pracownicy, firmy i osoby współpracujące, klienci, goście,
  • zabezpieczenia techniczne – budowlane i mechaniczne oraz elektroniczne,
  • bezpośrednią ochronę fizyczną.

Podstawą dobrze funkcjonującego systemu bezpieczeństwa jest zawsze właściwie określona organizacja wewnętrzna instytucji. Tylko poprzez precyzyjnie zdefiniowane obowiązki, nakazy oraz zakazy, jakie winny obowiązywać bezwzględnie wszystkich pracowników instytucji, a także wszystkich jej współpracowników, klientów i gości możliwe jest budowanie kompletnego systemu bezpieczeństwa.

Oznacza to przede wszystkich określenie zasad ruchu osobowego i materiałowego adekwatnego do działalności instytucji i ewentualnych zagrożeń. Bardzo ważnym elementem jest tu określenie zasad dostępu do poszczególnych stref i pomieszczeń instytucji oraz określenie zasad gospodarowania kluczami. Po co instalować nawet najdroższy system elektronicznych zabezpieczeń jeżeli nie wiemy kto, kiedy i do jakich pomieszczeń ma dostęp i co w praktyce dzieje się z kluczami (czy są wynoszone poza instytucję, czy są przechowywane w miejscu ogólnie dostępnym i wreszcie czy pomieszczenia są faktycznie zamykane).

Określając w ramach systemu bezpieczeństwa zasady obwiązujące pracowników instytucji nie można zapominać o szkoleniach i praktycznych ćwiczeniach. Tylko poprzez konsekwentne powtarzanie schematów zachowań pracownicy uczą się automatycznych sposobów reagowania w przypadku wystąpienia konkretnego zagrożenia. Taka automatyka zachowań ma szczególnie duże znaczenie w przypadku zagrożeń dynamicznych, gdzie czas reakcji na występujące zagrożenie odgrywa decydującą rolę. Trzeba także pamiętać o ocenie wyników szkoleń i ćwiczeń, czyli o przeprowadzaniu chociaż raz w roku analiz i audytów, które pomogą określić stopień przygotowanie pracowników do reagowania na zagrożenia oraz wskażą dodatkowe potrzeby, czy też braki w tym zakresie.

Zapraszamy do przeczytania części drugiej – dotyczącej zabezpieczeń technicznych – Organizacja i budowa systemu bezpieczeństwa instytucji – część 2

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi szkoleniami i doradztwem w zakresie organizacji i budowy systemu bezpieczeństwa Państwa instytucji, zapraszamy do kontaktu:

Po otrzymaniu zapytania z opisem Państwa potrzeb – prześlemy zindywidualizowaną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb o oczekiwań.

Zadzwoń: 608 331 001 lub napisz: biuro@agema24.pl