Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dóbr kultury

Szkolenia skierowane do:

 • muzeów, galerii, domów aukcyjnych;

 • firm świadczących usługę ochrony osób i mienia dla muzeów, galerii oraz zajmujących się konwojem dzieł sztuki;

 • firm świadczących usługi transportu dzieł sztuki;

 • przedstawicieli jednostek państwowych, samorządowych nadzorujących lub współprowadzących jednostki branży „Kultura”;

 • służb odpowiedzialnych m. in. za bezpieczeństwo zabytków, dzieł sztuki – policja, straż pożarna, straż graniczna, służby celne, służby konserwatorskie;

 • projektantów, instalatorów, konserwatorów elektronicznych systemów zabezpieczeń;

 • firm remontowanych, budowlanych realizujących prace na obiektach wpisanych do ewidencji, rejestru zabytków, współpracujących z muzeami, galeriami.

Zakres szkolenia:

 • problematyki prawnej muzeów, zabytków,

 • bezpieczeństwa przy pracach z zabytkami i dziełami sztuki,

 • organizacji i zasad wykonywania ochrony fizycznej w muzeach ze zwróceniem szczególnej uwagi na obiekty podlegające obowiązkowej ochronie,

 • bezpieczeństwa w transporcie dzieł sztuki, organizacji konwojów dzieł,

 • wywozu zabytków za granicę,

 • zagrożeń dla bezpieczeństwa zabytków i dzieł sztuki – przestępczość przeciwko zabytkom, zagrożenie pożarowe,

 • budowania wewnętrznych systemów organizacji bezpieczeństwa muzeów,

 • zasad postępowania z zabytkami ruchomymi i nieruchomymi w sytuacji zagrożenia, ewakuacji dzieł sztuki,

 • planowania, organizowania i wykonywania przedsięwzięć służących realizacji zadań obronnych (w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny) w samorządowych i państwowych jednostkach branży „Kultura”.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, zapraszamy do kontaktu:

Po otrzymaniu zapytania z opisem Państwa potrzeb – prześlemy zindywidualizowaną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb o oczekiwań.

Zadzwoń: 608 331 001 lub napisz: biuro@agema24.pl