Ochrona, konwoje, ochrona osobista AGEMA24.

AGEMA

 W starożytnej Grecji doborowy oddział wojska.

W Sparcie jako hoplici w liczbie 300 osób oddziały te pełniły rolę straży przybocznej króla.

W wojsku macedońskim była to gwardia królewska licząca od 150 do 1000 ludzi, w większości jeźdźców. (Wikipedia)

Współczesna AGEMA

to specjalistyczna  uzbrojona formacja ochronna, posiadająca:

  • Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej  wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432);

  • Status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO) udokumentowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przyznającą prawo posiadania oraz używania broni do celów ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576) oraz na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2015 poz. 992);

  • Magazyn broni zgodny z wymogami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2015 poz. 992);

  • Ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia obejmujące swym zakresem szkody w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych numizmatycznych, dziełach sztuki;

  • Instrukcję konwojowania zbiorów muzealnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach ochrony i konwojowania?

Chcesz zadać pytanie o szczegóły naszych usług ochroniarskich?

Urzędnik celny zarządził konwój twoich towarów?

Napisz do nas lub ZADZWOŃ +48 608 331 001

AGEMA to firma świadcząca również usługi detektywistyczne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą biura detektywistycznego:

detektyw Łódźwięcej….