Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa dóbr kultury

Doradztwo dla:

 • muzeów, galerii, domów aukcyjnych;

 • firm świadczących usługę ochrony osób i mienia dla muzeów, galerii oraz zajmujących się konwojem dzieł sztuki;

 • firm świadczących usługi transportu dzieł sztuki;

 • przedstawicieli jednostek państwowych, samorządowych nadzorujących lub współprowadzących jednostki branży „Kultura”;

 • służb odpowiedzialnych m. in. za bezpieczeństwo zabytków, dzieł sztuki – policja, straż pożarna, straż graniczna, służby celne, służby konserwatorskie;

 • projektantów, instalatorów, konserwatorów elektronicznych systemów zabezpieczeń;

 • firm remontowanych, budowlanych realizujących prace na obiektach wpisanych do ewidencji, rejestru zabytków, współpracujących z muzeami, galeriami.

Zakres doradztwa:

 • Opracowywanie wzorów dokumentów związanych z nabywaniem oraz ruchem muzealiów i innych wewnętrznych aktów prawnych muzeów.

 • Działania w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa obiektów muzealnych i obiektów zabytkowych (współpraca przy opracowywaniu planów ochrony obiektów, projektowaniu oraz instalacji zabezpieczeń elektronicznych, mechanicznych i budowlanych, współpraca przy opracowywaniu zasad gospodarowania kluczami, planowaniu organizacji ochrony fizycznej oraz obsługi galerii).

 • Opracowywanie „Instrukcji przygotowania zbiorów muzeum do ewakuacji w razie powstania zagrożenia”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r. poz. 1240).

 • Przeprowadzanie przeglądów zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 (Wymagania w zakresie stosowania zabezpieczeń technicznych) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r. poz. 1240).

 • Opracowywanie corocznych „Analiz stanu bezpieczeństwa muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r. poz. 1240).

 • Doradztwo przy realizacji prac na obiektach wpisanych do ewidencji, rejestru zabytków przed przystąpieniem do inwestycji oraz w trakcie jej realizacji – dla projektantów, instalatorów, konserwatorów elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz firm remontowanych, budowlanych realizujących prace na obiektach wpisanych do ewidencji, rejestru zabytków, współpracujących z muzeami, galeriami.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, zapraszamy do kontaktu:

Po otrzymaniu zapytania z opisem Państwa potrzeb – prześlemy zindywidualizowaną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb o oczekiwań.

Zadzwoń: 608 331 001 lub napisz: biuro@agema24.pl